Gerda Hendriks Groen

Bestemmingsplan Heijendaal Zuid

2010 - 2013
Dienstverband gemeente Nijmegen

Tijdens mijn werk als stadsecoloog en senior beleidsadviseur Groen Natuur en Landschap heb ik de paragraaf Natuur en Landschap geschreven voor diverse bestemmingsplannen. Zowel bestemmingsplannen voor een totale wijk als voor nieuwe ontwikkelingen in de bestaande stad. Het meest recente plan waar ik aan heb bijgedragen is het bestemmingsplan Heijendaal Zuid.

De Radboud Universiteit Nijmegen wil een nieuwe huisvesting voor de Gamma faculteit realiseren. De vervangende nieuwbouw zal in een aantal fases worden gerealiseerd. Uitgangspunt is om het groene parkachtige karakter van de campus te behouden en verder te versterken.

Voor de groene paragraaf zijn de aanwezige kwaliteiten van het groen geïnventariseerd, de natuurwaarden onderzocht en een historische analyse van het gebied gemaakt. De conclusies uit deze onderzoeken was aanleiding om het oorspronkelijke plan aan te passen.

Bestemmingsplan Heijendaal Zuid
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap