Gerda Hendriks Groen

Bosvisie Heumensoord

2012
dienstverband gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil het bos en natuurgebied Heumensoord in erfpacht onderbrengen bij Natuurmonumenten. Een deel van het gebied wordt verkocht aan Vitens als waterwingebied. Om ervoor te zorgen dat het huidige natuurbeheer gecontinueerd wordt, is er een beheervisie opgesteld. Niet alleen Natuurmonumenten en Vitens hebben meegedacht over de inhoud van het plan, maar ook diverse gebruikersgroepen en natuurorganisaties hebben hun steentje bijgedragen. Hiermee is het een integrale visie geworden die voor de komende jaren richting geeft aan het beheer en het gebruik van Heumensoord.
In april 2013 is het beheer overgedragen aan Natuurmonumenten.

Bosvisie Heumensoord
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap