Gerda Hendriks Groen

Een nieuwe toekomst voor Staddijk

2007 – 2008
dienstverband gemeente Nijmegen

In het zuidwesten van Nijmegen vormt Stadspark Staddijk de overgang van stad naar natuur. Het park is in de jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd als uitloopgebied voor het stadsdeel Dukenburg. Het ontwerp is geïnspireerd op het oorspronkelijke landschap, oude riviergeulen zijn herkenbaar in een grote waterpartij en enkele bospercelen zijn gespaard gebleven. Sinds 2002 zorgt een schaapskudde met herder voor het grasbeheer in het park.
In “Een nieuwe toekomst voor Staddijk” zijn de problemen en wensen bij de gebruikers en de beheerders geïnventariseerd en een analyse gemaakt van het oorspronkelijke ontwerp. Deze studie heeft geleid tot een lijst van maatregelen om het park weer aantrekkelijker te maken. De diverse deelprojecten zijn in de loop van 2008 uitgevoerd.

Staddijk
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap