Gerda Hendriks Groen

Campus Terschelling

2012
stage opdracht bij veenenbos en bosch landschapsarchitecten

De noordelijke Hogeschool Leeuwarden en woningstichting de Veste zoeken samen met de gemeente Terschelling een nieuwe plek voor de campus van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB). Op de nieuwe campus moeten 200 studentenwoningen gerealiseerd worden inclusief gemeenschappelijke voorzieningen. Voor vijf potentiele locaties is een haalbaarheidsstudie gemaakt.

Na een analyse van het gebied wordt, op basis van vooraf opgestelde criteria, een beoordeling gemaakt van de verschillende locaties. Om de effecten van de gewenste bebouwing op de verschillende locaties goed te kunnen beoordelen, is een werkmaquette gemaakt.
De opdracht is in samenwerking met bureau Enno Zuidema Stedebouw uitgevoerd.

locatiestudie Campus Terschelling
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap