Gerda Hendriks Groen

Een reis naar Parijs

2012 - 2014
Werkgroep CO2-OO        

Groen als bouwmateriaal voor ons klimaat.

CO2-OO is een multidisciplinaire praktijkwerkgroep die onderzoekt op welke wijze groen ingezet kan worden voor een beter klimaat en een betere luchtkwaliteit.
Beplanting zorgt voor verkoeling, neemt CO2 en NOx op, filtert fijnstof uit de lucht en houdt hemelwater vast. Ondanks deze wetenschap wordt groen nog maar mondjesmaat toegepast om het leefklimaat in steden te verbeteren.

In ons onderzoek richten we ons vooral op de zogenaamde verdienmodellen. Hoeveel neemt beplanting eigenlijk op? Is dat veel of is dat weinig? Werkt het altijd? Op welk schaalniveau kun je het inzetten en welke oplossingen zijn verleidelijk voor burgers, vakgenoten, bestuurders en ontwikkelaars?

De tentoonstelling “Een reis naar Parijs” maakt inzichtelijk wat de effecten van de reis op het milieu zijn en hoe deze effecten door groen verzacht kunnen worden.
De tentoonstelling was te zien in het Architectuur Centrum Haarlem, cASLa Architectuurcentrum Almere en in het Informatiecentrum IJssel – Den Nul.

De deelnemende partijen van CO2-OO zijn: Stache Architect, Caas Architecten, Hollandsgroen ontwerp en advies buitenruimte en Vincent Kuijpers kennismakelaar/ecoloog.

Een reis naar Parijs
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap