Gerda Hendriks Groen

Groen in zicht

2012
Opdracht studie Landschapsarchitectuur

De relatie tussen het Nijmeegse groen en de stedenbouwkundige opzet.

De aanwezigheid van groen in de stad is zo vanzelf sprekend, dat we ons nauwelijks afvragen waarom dat groen daar op die plaats ligt. In hoeverre heeft het groen een relatie met de ontwikkeling van de stad, de architectuur en de stedenbouwkundige opzet? En als die relatie er is, waar bestaat deze dan uit?

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een literatuuronderzoek naar de geschiedenis van het groen waarna de bevindingen getoetst zijn voor de Nijmeegse situatie. Het onderzoek richt zich op een aantal bouwperiodes van de oude stad, de 19e eeuwse stadsuitleg, een tuindorp tot aan de grootschalige uitbreidingswijken van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

In Nijmegen is er een relatie tussen de stedenbouwkundige opzet en het groen. De 19e eeuwse singelstructuur is er een duidelijke boomstructuur  aanwezig. In de wijken die volgens het tuindorp principe zijn ontwikkeld, is veel aandacht geweest voor groene erfscheidingen. In de jaren zestig komt er meer ruimte voor groen in de wijken en is er sprake van een groen netwerk naast een hiërarchische wegenstructuur. Daarna wordt groen vooral ingezet bij de hoofdopzet van de stadsdelen, maar is het in de wijken weer minder sturend.  

Groen in zicht; de relatie tussen stedenbouw en de groenstructuur in Nijmegen
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap