Gerda Hendriks Groen

Tussentijds

2011
Opdracht studie Landschapsarchitectuur in samenwerking met Willemien de Wolde

Een zoektocht naar de mogelijkheden voor tijdelijk ruimtegebruik.

Door de veelal lange procestijd bij nieuwbouwprojecten en als gevolg van de economische crisis, blijven bouwterreinen soms jarenlang braak liggen. Dit is onacceptabel in een land waar ruimte schaars en duur is. Daarnaast ogen die braakliggende terreinen vaak rommelig of staan er hoge hekken omheen. Niet het ideaal plaatje zoals de verkoopfolders van de projectontwikkelaars  laten zien.
In ons onderzoek zijn we op zoek gegaan naar mogelijke tijdelijke invullingen van braakliggende terreinen en de specifieke terreinkenmerken voor de diverse invullingen.

Tijdens ons onderzoek bleken er weinig concrete voorbeelden voorhanden, veel grondeigenaren hadden nog koudwatervrees. Op dit moment is het in veel plaatsen een actueel onderwerp.

tijdelijk anders bestemmen, tijdelijk ruimtegebruik
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap