Gerda Hendriks Groen

Landschappelijke inpassing playground Rijkerswoerd Arnhem

2016
opdracht: gemeente Arnhem / Bewonersplatform

De realisatie van een multifunctioneel speelveld in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd stuitte op veel verzet bij de omwonenden. Een landschappelijke inpassing van het technische speelveld zou mogelijk kunnen leiden tot een compromis.
Het park aan de rand van de wijk gaat over in het polderlandschap. Door de hoge hekwerken van de playground zou deze openheid voor een deel verloren gaan. In het ontwerp is gezocht naar de mogelijkheid om de hoeveelheid hekken te beperken en de visuele aansluiting met het buitengebied te behouden.

Het plan is besproken met alle partijen met een breed gedragen oplossing als resultaat.

landschappelijke inpassing playground
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap