Gerda Hendriks Groen

Herstelplan Heumensoord Nijmegen

2016
opdracht: Natuurmonumenten

Vanaf juli 2015 verblijven er ruim 3.000 asielzoekers in een kampement op de vierdaagse locatie in het bosgebied van Heumensoord. In een korte tijd is het terrein ingericht, zijn er paviljoens geplaatst met tijdelijke nutsaansluitingen en een asfalt ontsluitingsweg. Ondanks de zorgvuldige uitvoering hebben de maatregelen grote gevolgen gehad voor de natuur, het landschap en de recreatieve waarde van het gebied. Het herstelplan maakt inzichtelijk wat deze gevolgen zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om het terrein te herstellen. Daarnaast is een compensatieplan opgenomen voor de schade die niet meer hersteld kan worden.

herstelpan
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap