Gerda Hendriks Groen

Meer Groen in Oud West

2008 – 2013
dienstverband gemeente Nijmegen

De wijken Waterkwartier, Willemskwartier en de Wolfskuil vormen samen Oud West, drie arbeiderswijken uit het begin van de 20ste eeuw. Het oorspronkelijke ontwerp is geïnspireerd op de Tuinstad, maar door de inbreidingen in verschillende periodes, is er geen eenheid meer in de wijken. Door het relatief weinige openbaar groen hebben de wijken een stenige uitstraling. Het project Meer groen in Oud West moet daar verandering in brengen.

Samen met bewoners en woningcorporaties is gekeken waar groen toegevoegd kan worden. Op een kansenkaart zijn alle kansrijke projecten aangegeven. Er zijn geen grote groenvlaktes aangelegd, maar trottoirs zijn versmald, kale pleinen opgefleurd, gevelgroen aangebracht en plantenbakken opgehangen. Alle projecten zijn samen met de bewoners uitgevoerd en zij onderhouden het nieuwe groen.

Meer groen in Oud West
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap