Gerda Hendriks Groen

Ommetjes Nijmegen

2008 – 2012
dienstverband gemeente Nijmegen

Een ommetje is een korte wandeling van 3 à 4 km. in de wijk of de buurt die uitnodigt om een blokje om te wandelen. De ommetjes zijn ontwikkeld om de bewoners meer te betrekken bij hun woonomgeving en om ze uit te nodigen om meer te bewegen. Samen met Bureau Stroom is een concept ontwikkeld en zijn inmiddels 29 ommetjes gerealiseerd. Samen met bewoners wordt een ommetje uitgezet langs mooie plekken in de wijk. Door verbindingen te maken tussen de verschillende ommetjes is een netwerk ontstaan dat op enkele plaatsen aansluit op wandelroutes om de stad. Op deze manier is het mogelijk om via een interessante route dicht bij huis te recreëren.

De nachtburgemeester van Nijmegen organiseert jaarlijks in oktober de Nacht van het Ommetje en sinds kort is er een App ontwikkeld voor de iPhone.

Ommetjes Nijmegen
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap