Gerda Hendriks Groen


 

januari 2019
nieuwjaar

ik wens iedereen een mooi jaar met volop uitdagingen en nieuwe inzichten. Een jaar met professionele successen, maar bovenal een jaar met persoonlijk geluk. 

 

 

 


 

september 2018
aanleg schoolplein De Kempenaer

De werkgroep van enthousiaste ouders heeft veel werk verzet zodat er gestart kan worden met de uitvoering van het groene schoolplein. Eind september zijn de tegels verwijderd en zijn er muurtjes gestapeld. Met groter materieel is er veel grond verzet en nu kan er geplant worden. Ouders, kinderen en leerkrachten werken hard om voor de vakantie deze eerste fase af te ronden. 

 

 

 


 

maart 2018
de aanleg van playground is gestart

Begin maart is gestart met de aanleg van de playground in Rijkerswoerd. Dankzij de vorst kon het terrein uitgegraven worden zonder al te veel sporen achter te laten. Komende weken wordt het  terrein geasfalteerd, worden de hekken geplaatst en de grondwallen aangebracht. Door de glooiende lijn van de grondwallen lijkt het of het speelveld verdiept ligt en zijn er minder hekken noodzakelijk. Fijn dat de jongeren vanaf deze zomer een mooi droog sportveld hebben.

 

 


 

maart 2018
inzaaien van bijen- en vlinderlint

Samen met de werkgroep Groen en enkele vrijwilligers hebben we de eerste meters van het grasland in Zypendaal weer ingezaaid met een bloemenmengsel. Niet alleen omdat het zo kleurrijk staat, maar vooral voor de bijen en vlinders. Deze bloemrijke randen zijn belangrijk voor een gezonde populatie bijen en vlinders, zodat het weer volop zoemt in de zomer en het najaar.
Alle kinderen hebben hard meegeholpen bij het zaaien.

Foto Sjoerd Kaarsemaker


 

januari 2018
het plaatsen van de buizen

Onder het toeziende oog van alle kleuters van het Klinket en de Pieter de Jongschool zijn de rioolbuizen op het schoolplein geplaatst door de mannen van Liemers Infragroep uit Duiven. Mooi werk, het ging maar net.

De kinderen zijn er erg blij mee, in de pauze was het gelijk dringen om erdoor te kruipen.


 

januari 2018
inmeten schoolplein De Kempenaer

Samen met ouder Vincent hebben we de contouren voor het groene schoolplein ingetekend. Binnenkort worden de rioolbuizen geplaatst, waarmee de start voor het vergoenen van het plan definitief start. Langzaamaan wordt iedereen enthousiast, de eerste 20 ouders hebben zich al aangemeld om mee te werken.

 

 


 

januari 2018
nieuwjaar

ik wens iedereen een mooi jaar met volop uitdagingen en nieuwe inzichten. Een jaar met professionele successen, maar bovenal een jaar met persoonlijk geluk. Ik wens iedereen een goed, gelukkig en gezond 2018

 

foto hoogwater in de Rijn bij Arnhem 


 

december 2017
Landschappelijke inpasssing Playground Rijkerswoerd.

De realisatie van een multifunctioneel speelveld in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd stuitte op veel verzet bij de omwonenden. Een landschappelijke inpassing van het technische speelveld zou mogelijk kunnen leiden tot een compromis.

Het plan is besproken met alle partijen  met als resultaat een breed gedragen oplossing. Tijdens de inspraakprocedure zijn geen bezwaren binnengekomen. Komend voorjaar wordt de playground gerealiseerd. 


 

oktober 2017
Vergroenen schoolplein

Samen met de leerlingenraad van het Kindcentrum de Kempenear is een groen plan gemaakt voor hun schoolplein. De kinderen zijn erg enthousiast, een grote groep ouders heeft zich al aangemeld om de wensen van de kinderen volgend jaar uit te voeren.

Met het vergroenen van het plein willen we de speelplek aantrekke- lijker maken, met minder steen en meer uitdaging met plukfruit en groentebakken. 

 

 


 

april 2017
Patrijsstraat Nijmegen

De bewoners van de Patrijsstraat zijn zaterdag gestart met de uitvoering van de plantenbakken in hun straat.  Naar aanleiding van de rioolwerkzaamheden, wordt de gehele straat gerenoveerd. Een mooie gelegenheid voor de bewoners om hun wens, meer groen in de straat, te verwezenlijken. Ze hebben hun ideeën en wensen vertaald in een heus ontwerp. Ik heb hen geholpen met de technische vertaling naar een werkplan. De bewoners voeren het plan geheel zelf uit. Begin mei wordt er geplant.

 


 

februari 2017
Eerste fase project Drentesingel Arnhem

Ondanks het nog winterse weer zijn de bewoners van de Drentesingel voortvarend aan de slag gegaan om hun ideeën te realiseren. Ze willen de troosteloze parkeerplaats omvormen tot een groene oase waar het voor iedereen goed toeven is. In afwachting van de goedkeuring en financiering van de gemeente, is de ondoordringbare beplanting flink onder handen genomen. Op drie zaterdagen is de dichte beplanting weer open gemaakt en alle zwerfvuil verwijderd. Met dit enthousiasme van de bewoners zal het project zeker slagen.

 


 

januari 2017
Het nieuwe jaar

Moge het voor iedereen een jaar worden met nieuwe uitdagingen en inzichten. Een jaar met professionele successen, maar bovenal een jaar met persoonlijk geluk. Ik wens iedereen een goed, gelukkig en gezond 2017.

 

Ondanks de vrieskou kleurt de zon de bosrand van Zijpendaal warm koperkleurig.

 


 

maart 2016
NL Doet in eigen wijk

Tijdens het nationale vrijwilligersweekend hebben we in onze wijk de bloemenveldjes voorjaars klaar gemaakt. Samen met een aantal wijkbewoners is er veel blad geharkt, zijn de dode plantenresten verwijderd , zijn alle Geranium soorten gescheurd en nieuwe planten gepoot. De veldjes  zijn een aantal jaren door bewoners aangelegd om meer kleur in de wijk te brengen en om bijen en vlinders aan te trekken. Er belangrijk werk nu het nog steeds slecht gaat  met de bijenstand.

 


 

januari 2016
het nieuwe jaar

Moge het voor iedereen een sprankelend en inspirerend jaar worden. Een jaar met professionele successen, maar vooral een jaar met persoonlijk geluk. Ik wens iedereen een goed, gelukkig en gezond 2016.

De foto heb ik gemaakt tijdens mijn reis naar Nepal. Ik heb daar diverse projecten bezocht van Stichting Paraplu en Stichting Veldwerk, twee organisaties die daar geweldig goed werk verrichten.

 


 

november 2015
“Een reis naar Parijs” - groen als bouwmateriaal voor ons klimaat

Eind november was onze tentoonstelling “Een reis naar Parijs” te zien op de vakbeurs Future Green City in de Brabanthallen. Als werkgroep CO2-OO onderzoeken we de mogelijkheden hoe groen ingezet kan worden voor een beter klimaat en een betere luchtkwaliteit.
Tijdens de beurs waren er interessante sprekers zoals Daan Roosgaarde en Niek Roozen. De beurs zelf moet naar mijn mening nog meer groeien, door de grote diversiteit aan standhouders kwam het thema niet volledig tot zijn recht.

 


 

oktober 2015
Workshop tuinieren

Op zondag 4 oktober tijdens ‘Philadelphia bruist’ heb ik een workshop tuinieren gegeven aan de cliënten van zorginstelling Philadelphia. Tijdens drie sessies hebben we de aardbeiplanten uit de bak verplant naar de tuin van ‘Geniet’, het restaurant van het Bruishuis in Arnhem Zuid.
De opkomst viel wat tegen, maar de deelnemers waren erg enthousiast. Ik kijk terug op een geslaagde middag.

 


 

juli 2015
Realisatie buurttuin Muntendampad

De bewoners uit Vredenburg gaan als een speer met de realisatie van hun buurttuin. De gemeente heeft de oude zandbak verwijderd en de bewoners zijn gestart met het bouwen van de groentenbakken. De eerste zeven stuks zijn inmiddels klaar en de eerste plantjes  staan al te groeien. Tijdens de zomervakantie wordt er verder gebouwd. In september wordt de fruithoek en de natuurspeelplek aangepakt.

 


 

juli 2015
Vlindervriendelijke berm

Zes van de acht bewoners uit mijn straat werken actief mee om de saaie groene berm tegenover onze woningen aantrekkelijker te maken. Niet alleen voor vlinders en andere insecten, maar ook kleurrijker en met een grotere diversiteit.  Vol enthousiasme zijn we aan de slag gegaan, het is nu wachten op de eerste bloemen.

 


 

juli 2015
Inmeten buurttuin Muntendampad

De initiatiefnemers van de buurttuin aan het Muntendampad zijn zo enthousiast dat ze de definitieve goedkeuring van de gemeente niet afwachten. Dinsdag hebben ze de moestuinbakken ingemeten en de eerste tegels zijn al uitgelegd. De contouren van de bakken en het hele ontwerp zijn al zichtbaar. Het enthousiasme van de werkgroep werkt aanstekelijk, er zijn weer nieuwe aanmeldingen voor de buurttuin. Het is echt een project waar energie in zit.

Volgende week wordt het plan gepresenteerd aan de hele buurt.

 


 

juni 2015
Vlindervriendelijke berm

Samen met mijn buurt willen we de berm langs de bosstrook kleurrijker maken en vooral aantrekkelijker voor bijen en vlinders. Tot nu toe werd de begroeiing in de berm in de eerste halve meter twee keer per jaar gekortwiekt en werd een deel van het blad in de berm geblazen. Hierdoor is deze sterk verrijkt met bramen en brandnetels als gevolg.
In opdracht van de gemeente heeft een hovenier alle wildgroei verwijderd en kunnen we aan de slag. Volgende week worden de plannen concreet gemaakt.

 


 

juni 2015
Ontwerp Vredenburg - buurttuin Muntendampad

De ideeën en wensen van de initiatiefnemers heb ik omgezet in een ontwerp voor het Muntendampad. Het 750 m2 grootte tegelplateau is in drieën gedeeld: een groentetuin, een fruithoek en een speelplek vormen samen de nieuwe buurttuin. Het schetsontwerp is erg enthousiast ontvangen.
Met de aanwezige tegels worden bakken voor de groentetuin gemaakt. Een boombank rond de dak plataan wordt de centrale plek in de  groente en fruittuin. Een blotevoeten pad en een wigwam van wilgentenen zijn de basis voor de speeltuin, maar bewoners hebben nog veel meer ideeën.

 

 


 

mei 2015
Meer groen in Vredenburg

Een aantal bewoners uit de wijk Vredenburg in Arnhem willen meer dan een groot tegelplateau voor hun deur. Het oorspronkelijke ontwerp van het groengebied sluit niet meer aan bij de huidige wensen, het beheer van het gebied is matig en de uitstraling sleets. Bewoners willen het gebied aantrekkelijker maken met een moestuin en een natuurlijke speelplaats. Ze zijn erg enthousiast en zitten vol ideeën. De bewoners worden bijgestaan door Sanne van Rijnstad Opbouwwerk en samen kijken we hoe de plek groener en aantrekkelijke kan worden.

 


 

mei 2015
Groen, groener, groenst

Dit is het motto voor het groen in onze wijk Cranevelt en Alteveer.  In het kader van het Wijkaanpakplan van de gemeente mogen bewoners meedenken hoe het groen in de wijk versterkt kan worden. Samen met een enthousiaste groep bewoners hebben we gekeken naar hiaten in de doorgaande groenstructuur, de versterking van de biodiversiteit en het vergroten van de belevingswaarde.  Dit zijn de thema’s waar we als groep de komende jaren mee aan de slag willen.

In mijn straat gaan we deze zomer al aan de slag om de berm om te toveren tot een aantrekkelijke en gevarieerde zoombeplanting.

 


 

maart 2015
Opening bijenstal Goffertpark Nijmegen

De oude bijenstal in het Goffertpark is vervangen door een schitterend nieuw gebouw voor de 12 bijenvolken van de Imkervereniging Nijmegen en omstreken.  Was de oude stal weggestopt achter hoge beplanting, dit onderkomen wil juist gezien worden. De architect Frank Marcus heeft zich laten inspireren door de vorm van een bij. Het ontwerp van de omgeving is gebaseerd op de zonnewende waardoor een mooi samenspel ontstaat en het een aanwinst is voor het park. Het project is een goed voorbeeld van een intensieve samenwerking tussen de gemeente, de vereniging en het bedrijfsleven.

 


 

januari 2015
Markt van de toekomst

Hoe zien wij de toekomst van onze stad? Wat willen we voor Arnhem bereiken? Wat is daarvoor nodig? En hoe kunnen we dat samen doen? Sinds november hebben ruim 300 Arnhemmers daarover nagedacht en gewerkt aan de strategische agenda voor de toekomst van de stad: de Arnhem Agenda. Ik heb meegedacht over de Groene agenda voor de stad. Wat willen we bereiken in de komende 10 jaar met het groen in de buurt, de parken, groen en duurzaamheid, groen en de jeugd, stadslandbouw en het structurele groen. Samen met ongeveer 40 bewoners en groene ondernemers hebben we deze thema’s uitgewerkt en gepresenteerd als de Arnhem Groenagenda 2025

 


 

januari 2015
Arnhem Agenda Groen

Samen met andere vakgenoten en betrokken bewoners van de stad het groene thema voor de Arnhem Agenda uitgewerkt. Voor een zevental onderwerpen zoals o.a. Groen in de buurt, Groen en jeugd, Groen en milieu  en Stadslandbouw kon iedereen wensen en ideeën formuleren. De beste en sterkste voorstellen zijn vertaald naar aanbevelingen voor de Agenda. De uitkomst van deze avond wordt op 19 januari gepresenteerd tijdens de Markt van de Toekomst en in het voorjaar aangeboden aan de gemeenteraad.  De Arnhem Agenda is de strategische agenda voor de toekomst van de stad tot 2025. 

 


 

januari 2015
het nieuwe jaar

Moge het voor iedereen een heel mooi, inspirerend en vooral sprankelend jaar worden. Een jaar met zakelijke successen, maar vooral een jaar met persoonlijk geluk. Ik wens iedereen een goed, gelukkig en gezond 2015.

De foto heb ik gemaakt van een van de tijdelijke kunstwerken tijdens het Amsterdam Light festival 2014-2015. De 'alley of Light' is een werk van Serge Schoemaker en Luuk van Laake.

 


 

december 2014
2de historische rondgang Coehoorn

De tweede historische rondgang had als thema Religie en Subculturen.
Samen met Carien Poissonier en Tom  Kortbeek heeft Marlies van der Maarel weer een interessante programma gemaakt. Het bruisende Coehoorn van weleer met krakersbeweging, een poppodium en jongerencentrum, kwam weer even tot leven in de voormalige Goudvishal. Op de plaats van de gesloopte Kleine Eusebiuskerk gaven de kaarsen, kerstboom, de lichtprojectie van de oude kerk en het koorgezang  uiting aan het oude katholieke leven.

 


 

december 2014
De Coöperatieve Stad

In het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem - CASA werd teruggeblikt op het jaarthema De Coöperatieve Stad.
Burgemeester Herman Kaiser beaamde dat Arnhem een coöperatieve stad is: bewoners vinden elkaar en zetten zich in voor de stad. Vooral rond het thema groen zijn er veel burgerinitiatieven.  Er ontstaan nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden die een impuls geven aan een bepaalde plek of een heel gebied. Het Bartokpark en het Coehoorngebied met het Coehoornpark zijn daar mooie voorbeelden van.  En rond het thema duurzaamheid zien Alliander, ArtEZ en het Museum Arnhem veel kansen om samen op te trekken.

 


 

november 2014
studiedag Natuur en jongeren

Tijdens dit symposium werd de brochure  ‘Natuur….. jeweetzelluf’ een handleiding voor straatjongeren en stadsnatuur gepresenteerd. Deze brochure is tot stand gekomen door een samenwerking tussen jongerenwerk en de groene sector. Stichting wAaarde verkende samen met honderden jongeren en tal van organisaties, de mogelijkheden om  straatjongeren in contact te laten komen met (stads)natuur.  In de brochure worden voorbeelden gegeven hoe jongeren, jongerenwerkers en groenprofessionals samen waardevolle initiatieven kunnen ontplooien.

 


 

november 2014
kennisdag Natuur en innovatie

Tijdens de Kennismiddag Natuur en Innovatie bij Hogeschool VHL in Velp hield Johan van de Gronden (directeur Wereld Natuur Fonds) voor een gevarieerd gezelschap van natuurbeheerders en medewerkers van adviesbureaus, ministeries en waterschappen een prikkelende lezing over het beschermen van natuur anno 2014.
Nu het wat beter gaat met de natuur in Nederland, moeten we vooruit durven denken. Verbeteren van natuur buiten de natuurgebieden, groenere steden, ecologisering van de landbouw en het leggen van verbindingen zijn enkele thema’s die voor de toekomst verder uitgewerkt moeten worden.

 


 

november 2014
Excursie Broedplaats Beekhuizen en Landgoed Beekhuizen

Broedplaats Beekhuizen is een voormalig zwembadcomplex waar ecologische woningbouw wordt gerealiseerd naast bijzonder natuurbeheer. Sinds 1988 is het zwembad gesloten, de natuur heeft zijn gang kunnen gaan en er is een beschermd ringslangbroedgebied ontstaan. De oude gebouwen zijn gesloopt om plaats te maken voor zes woningen en een educatief centrum. De toekomstige bewoners beheren het totale terrein met veel respect voor de aanwezige natuurwaarden. Het landgoed Beekhuizen is recent gerenoveerd waarbij veel cultuurhistorische elementen zoals de cascade hersteld zijn.

 


 

oktober 2014
Historische rondgang Coehoorn

Coehoorn is een wijk van Arnhem aan de westzijde van het centrum vlak onder het station. In 2013 heeft de gemeente een convenant afgesloten met de Stichting Coehoorn Centraal om hier een creatieve en duurzame wijk te ontwikkelen. Naast de aanleg van het Coehoornpark, worden zeven leegstaande panden verhuurd aan verschillende creatieve ondernemers en organisaties.
Planoloog en stedenbouwkundige Marlies van der Maarel organiseert een aantal excursies om meer bekendheid te geven aan het ontstaan en de geschiedenis van de wijk.

 


Gerda Hendriks Groen
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap