Gerda Hendriks Groen

visie

Ik geloof in maakbare ontwerpen met een duidelijke en herkenbare vormgeving, met respect voor de plek waarbij de gebruiker centraal staat. Duurzaamheid, gezondheid en participatie vormen de pijlers onder mijn werk.

duurzaamheid 

In mijn ontwerpen maak ik gebruik van de ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden en potenties van de plek. Deze combineer ik met eerlijke materialen die verantwoord geproduceerd zijn zonder verspilling van grondstoffen. Bij renovatiewerken worden de aanwezige materialen zoveel mogelijk hergebruikt.

gezondheid 

Ondanks alle wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat natuur en groen goed zijn voor de gezondheid, is het verbazingwekkend dat er nog steeds kale schoolpleinen zijn en dat ouderen en zieken geen uitzicht hebben op groen. Groen draagt bij aan een aangenamer en gezonder leefklimaat. In een groene straat is het op warme dagen minder heet en door het bladerdak wordt de lucht gefilterd. In mijn werk richt ik me op dit effect van groen en natuur: het ontwerp en de inrichting moeten bijdragen aan een gezondere woon- en leefomgeving.

participatie

Ik daag mensen uit om mee te denken en te ontwerpen zodat het ook echt hun plan wordt. De betrokkenen kennen de plek het beste en weten welke wensen en ideeën er leven.
En wat is er mooier dan na het tekenen ook echt buiten samen het plan uit te voeren? Als dat lukt, is de participatie pas echt geslaagd.

visie groenvisie en de relatie tussen groen, natuur en gezondheid en een aantrekkelijke leefomgeving
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap