Gerda Hendriks Groen

plan van aanpak 

Na een eerste gesprek ontvangt u een concept plan van aanpak. Naast de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven welke specialisten ingeschakeld worden, een planning van de op te leveren producten en een kostenoverzicht. Ook een communicatieplan maakt deel uit van het plan van aanpak.

netwerk 

Door samen te werken met andere specialisten zoals stedenbouwkundigen, technisch specialisten, een jurist en een verkeerskundige, ben ik in staat om vraagstukken van ideevorming tot aan de uitvoering op te pakken. Hiermee kan ik de opdrachtgever veel werk uit handen nemen en is een snellere uitwerking mogelijk.

opdrachtgevers 

Mijn opdrachtgevers zijn onder meer gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en organisaties.

algemene voorwaarden

Bij werkzaamheden hanteer ik de voorwaarden zoals opgenomen in de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling). De volledige tekst van deze voorwaarden kunt u hier downloaden:  

Download DNR2011

 

 

werkwijze
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap