Gerda Hendriks Groen

Presentatietekening herstel Soerens beekdal

2015
opdracht: Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft de intentie om het Soerens beekdal te herstellen door de potenties te benutten en de natuurwaarde te vergroten. Door enkele technische maatregelen wordt het water minder snel afgevoerd en kunnen op de oevers nieuwe biotopen ontstaan. Om dit technische verhaal inzichtelijk te maken voor bestuurders, is een presentatietekening gemaakt waarin aangegeven welke natuur op de verschillende locaties verwacht mag worden na de herstelwerkzaamheden. 

Soerens beekdal
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap