Gerda Hendriks Groen

Vergroenen schoolplein

2017
opdrachtgever: Kindcentrum De Kempenaer

Samen met de leerlingenraad van het Kindcentrum de Kempenear heb ik een groen plan gemaakt voor hun schoolplein. De kinderen zijn erg enthousiast, een grote groep ouders heeft zich al aangemeld om de wensen van de kinderen volgend jaar uit te voeren.
Het huidige schoolplein bestaat nagenoeg geheel uit een stenen plein met enkele speeltoestellen. Het plein is niet avontuurlijk en uitdagend en in de zomer is het er vaak te heet om lekker buiten te kunnen spelen. Met het vergroenen van het plein willen we de speelplek aantrekkelijker maken, minder steen en meer uitdaging met plukfruit en groentebakken. De bedachte “Free Run” wordt gerealiseerd met rioolbuizen en boomstammen. De hindernisbaan biedt voldoende aanleidingen voor variatie en fantasie bij het spelen.

Eind september 2018 is gestart met de eerste fase.

l;imaatadaptatie schoolplein
© Gerda Hendriks, Arnhem • Deze website is het laatst aangepast op 10-01-2019 . • Vormgeving: FirmaVorm, Arnhem • Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. • Sitemap